Cada vegada més augmenta el consum d'energia en les indústries el que provoca la compra d'electricitat en baixa tensió tingui un alt cost.

Les Estacions de Transformació i Mesura en AT25kV s'instal·len en industries on el consum elèctric i la potència contractada és elevada.

Control i estudi de consum energètic.

Desenvolupament d'avantprojectes.

Execució de projectes per Estacions de Mesura AT25kV i de Centres de Cogeneració per exportació d'energia.

Realització de Projectes i Legalitzacions.

Manteniment de les instal·lacions segons norma MIE/RECT.

C/ Anselm Clavé, 3. Pol. Ind. Santa Maria d’Artés. 08271 ARTES, (Barcelona)
Tel. 93 830 63 00 - Fax. 93 820 22 34