Centres de Transformació (CCTT— EETT) per distribució de FECSA-ENDESA o d'abonats en alta tensió 25kV per a distribució interior del recinte industrial.

Centres prefabricats monobloc, modulars o d'obra civil in situ integrats en edificis, amb instal·lació de tots els components (aparellatge, ferratges, bancades, obra civil i revestiments interiors).

Xarxes de Presa a Terres de protecció (ferratges) i de servei (neutre).

Motorització i telecomandament de cabines. Amidaments i certificats de tensió de pas (UP) i tensió de contacte (Uc).

Ampliacions, reformes i millores de CCTT existents.

C/ Anselm Clavé, 3. Pol. Ind. Santa Maria d’Artés. 08271 ARTES, (Barcelona)
Tel. 93 830 63 00 - Fax. 93 820 22 34