Instal·lacions elèctriques de naus industrials per il·luminació, potència i control.

Equips per compensació d’energia reactiva.

Sistemes d’il·luminació i transport d’energia/senyals amb canalització prefabricada.

Equips de comptatge BT TMF1 i TMF10.

Escomeses de BT aèries i subterrànies.

Instal·lacions de xarxa internes de control i potència en BT per safates o galeries de servei.

   

MTD i Projectes d’instal·lacions elèctriques per a naus industrials.

Legalització de les instal·lacions executades davant l’EIC

Estudi per auditoria de l’eficiència energètica de les instal·lacions actuals.

C/ Anselm Clavé, 3. Pol. Ind. Santa Maria d’Artés. 08271 ARTES, (Barcelona)
Tel. 93 830 63 00 - Fax. 93 820 22 34