Certificat Qualitat UNE-EN-ISO-9001/08

Inscripció a Industria com Empresa Instal·ladora AT/BT

Homologació FECSA-ENDESA

Classificació contractista administracions públiques

Registre d’Empreses Licitadores

C/ Anselm Clavé, 3. Pol. Ind. Santa Maria d’Artés. 08271 ARTES, (Barcelona)
Tel. 93 830 63 00 - Fax. 93 820 22 34